Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu Quả Bề mặt mờ Màu trắng

Liên hệ

Dung lượng 5 lít – 18 lít
Bề mặt hoàn thiện  Bề Mặt Mờ
Độ bao phủ  ≈ 12 m²/L
Thời gian khô  1 – 2 giờ
Số lớp 2

 

Liên hệ với chúng tôi
Gửi email
Gọi ngay