Để tiện cho công việc mua bán và linh hoạt cho việc thanh toán sau bán hàng. Quý khách hàng có thể thanh toán cho chúng tôi theo những hình thức sau:

 • Thanh toán bằng tiền mặt

  1. Tại trụ sở chính hoặc hệ thống chi nhánh xem tại đây
  2. Giao hàng xong và thanh toán tại nơi nhận hàng
 • Thanh toán qua tài khoản ngân hàng:

Quý khách hàng có thể thanh toán cho chúng tôi theo những số tài khoản ngân hàng sau:

 1. Tài khoản công ty

  • Tài khoản : Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Phước An
  • Số tài khoản :
  • Tại Ngân hàng 
  • Nội dung : Thanh toán tiền hàng.
 2. Tài khoản cá nhân

  • Tài khoản: Nguyễn Thị Quy
  • Chức vụ: Phó Giám đốc
  • Số tài khoản:
  • Ngân hàng 
  • Nội dung: Thanh toán tiền hàng